PAT ile Eksiksiz Bir Geleceğe!
PAT, çocukların öğrenmelerine yardımcı olan etkenleri ne düzeyde kullandığını analiz eder.

Çıkan sonuçları geliştirmek için yenilikçi yöntemler sunar!
Bizi Tanıyın
Görüşleriniz ile her zaman daha
iyiye ulaşıyoruz!
Gelişmemiz ve güncel kalmamız için görüşlerinizi önemsiyoruz.
Yorum Yap
Referanslar
Çocuğunuzun işlem
becerisini geliştirin.